ربات‌های آتش‌نشان: آیا آنها جای انسان‌ها را می‌گیرند؟

با آتش‌سوزی‌های اخیر و زیرساخت های فرسوده ، کار یک آتش‌نشان هر ساله خطرناک تر می شود. اعم از آتش‌سوزی در یک ساختمان قدیمی یا خانه ، اکثر اوقات آتش‌نشانان در تلاش برای نجات افراد محبوس شده در داخل مکان‌های محصور هستند. غالباً آنها نمی دانند که به کجا وارد می شوند که این می […]

Read more