ماژول LCD
ماژول LCD

کارت LCD

مشخصات فنی
• ماژول نمایش کریستال مایع 2 خطی و 16 کاراکتری
• به صورت متنی و گسترده نشانه‌های موجود در صفحه جلو را نمایش می‌دهد
• قابلیت باتری پشتیبان برای نگهداری ساعت و تقویم بعد از ریست و یا در صورت قطع تغذیه پنل
• مجهز به 6 دکمه ورودی